شخصی

بازی شتاب از سرعت 10 405 با ال نود را مشاهده نمایید

.

تو درگ از سرعت 10 بین ریو با ال نود دیدین تا سرعت 100 ریو با ال نود برابر بودن اینجا ال نود تا سرعت 100 حدود 2 ماشین از 405 پیش بود پس نتیجه که 405 به هیچ وجه نمیتونه دنده 1 2 با ریو بیاد ضده ریوها یکم سره عقل بیان اینقدر زور بیخود نزنن

شتاب از سرعت 10 405 با ال نود

دکمه بازگشت به بالا